Najmniej popularne cytaty


#2613 Dodano: 09-12-2009 21:32. Głosów: -84
pierwsza pomoc = debugowanie ludzi
#1002 Dodano: 20-06-2009 12:40. Głosów: -84
Tabula rasa = świeżo postawiony filtr Bayesa
#413 Dodano: 22-05-2009 04:15. Głosów: -83
W okresie świątecznym do Vobisu przychodzi para kupić laptopa - wystrojeni w najlepsze ubrania wyjściowe, wypucowane buty - widocznie ze wsi. Po krótkiej rozmowie:
<Ekspedient> Więc czy wolicie Państwo laptopa z Windowsem XP, czy Vistą?
<Mężczyzna> E, Hanka. Ten drugi, ta Wiśta, to tak bardziej swojsko brzmi. Bierzemy.
#2118 Dodano: 24-09-2009 01:47. Głosów: -80
- Dlaczego "1+0=10" jest jednym z najgorszych cytatów na Roflcopterze?
- Bo nikt nie lubi dynamicznego typowania.
#738 Dodano: 05-06-2009 17:27. Głosów: -80
C for yourself.
#3608 Dodano: 12-06-2010 19:52. Głosów: -77
"Q: What's sour, yellow, and equivalent to the axiom of choice?
A: Zorn's lemon.

Q: What is brown, furry, runs to the sea, and is equivalent to the axiom of choice?
A: Zorn's lemming."

[Źródło: mathworld.wolfram.com]
#3660 Dodano: 27-06-2010 20:06. Głosów: -77
- Dlaczego układy zasilane napięciem symetrycznym są bardziej przyjazne środowisku?
- Bo nie mają _sztucznej_ masy.
#617 Dodano: 26-05-2009 22:32. Głosów: -77
Lepiej spotkać stado os,
Niż implementować stos.
#1166 Dodano: 13-07-2009 15:33. Głosów: -77
<konrad_> burze się forkują
#4328 Dodano: 19-12-2010 18:56. Głosów: -77
<hAKE5> myślę sobie
<hAKE5> że Linus ma jednak rację
<hAKE5> C++ jest nieczytelne
<Jaen> bo ma
<Jaen> C++ to jest dom Weaseyów z Pottera i tyle
<hAKE5> chyba dwa takie domy
<hAKE5> każdy skompilowany innym kompilatorem
<hAKE5> i zlinkowane ze sobą jeszcze innym linkerem
#1123 Dodano: 06-07-2009 12:17. Głosów: -73
Aportowanie psa jest jak wyjątek - ja go rzucam, a on go obsługuje.
#4920 Dodano: 11-05-2011 01:16. Głosów: -71
firefox 4 @ ubuntu 10.10
pasek adresu-> about:mozilla

Mammon spał. A odrodzona Bestia potęgę swą na Ziemi budowała, a liczby jej wyznawców rosły w legiony. I przemówili poprzez Czas i plony w gorejącym ogniu poświęcone, a z przemyślnością lisią to uczynili. I tak oto nowy świat zbudowali, na obraz swój i podobieństwo, jako w świętych słowach przyrzeczone było, a o Bestii owej dzieciom swym powiadali. A gdy Mammon zbudził się, marnym jeno był naśladowcą.z Księgi Mozilli, 11:9
(wydanie dziesiąte)
#303 Dodano: 20-05-2009 08:37. Głosów: -70
Twoja stara zamiata miotełką Kuratowskiego-Knastera.
#662 Dodano: 29-05-2009 18:25. Głosów: -69
Got this during compilation of QEmu 0.9.0, GCC v 3.4.6. Looks like ad-hoc, informally-specified bug-ridden slow implementation of half of Common Lisp to me :P

../softmmu_template.h: In function `__stq_mmu':
../softmmu_template.h:260: error: unable to find a register to spill in class `GENERAL_REGS'
../softmmu_template.h:260: error: this is the insn:
(insn:HI 337 317 338 13 ../softmmu_template.h:287 (parallel [
(set (reg:DI 0 ax [214])
(lshiftrt:DI (reg/v:DI 59 [ val ])
(subreg:QI (reg:SI 235) 0)))
(clobber (scratch:SI))
(clobber (reg:CC 17 flags))
]) 309 {lshrdi3_1} (nil)
(expr_list:REG_UNUSED (reg:CC 17 flags)
(expr_list:REG_UNUSED (scratch:SI)
(nil))))
../softmmu_template.h:260: confused by earlier errors, bailing out
make[1]: *** [op_helper.o] Error 1
make[1]: *** Waiting for unfinished jobs....
#3481 Dodano: 17-05-2010 13:24. Głosów: -68
XML wars Episode 1:
long long time ago in a tag far away from root...