<< |  >>
#2252 Dodano: 19-10-2009 00:52. Głosów: -110
<asasz> istnieje wzór matematyczny na wyznaczenie liczb pierwszych:
dla każdego n takiego, że nie istnieje k różne od 1, które dzieli n,
n jest liczbą pierwszą
<szatox> czekaj, to jeśli powiem, że kot nie jest czarny to znaczy...
<asasz> nie znaczy, bo kolor kota nie jest stanem binarnym
<< |  >>