Najmniej popularne cytaty


#1985 Dodano: 31-08-2009 16:41. Głosów: -90 + |  -
"Let X equal the quantity of all quantities of X. Let X equal the cold. It is cold in December. The months of cold equal November through February. There are four months of cold, and four of heat, leaving four months of indeterminate temperature. In February it snows. In March the lake is a lake of ice. In September the students come back and the bookstores are full. Let X equal the month of full bookstores. The number of books approaches infinity as the number of months of cold approaches four. I will never be as cold now as I will in the future. The future of cold is infinite. The future of heat is the future of cold. The bookstores are infinite and so are never full except in September..." - Proof (Robert's notebook")
#2613 Dodano: 09-12-2009 21:32. Głosów: -88 + |  -
pierwsza pomoc = debugowanie ludzi
#1002 Dodano: 20-06-2009 12:40. Głosów: -87 + |  -
Tabula rasa = świeżo postawiony filtr Bayesa
#4328 Dodano: 19-12-2010 18:56. Głosów: -84 + |  -
<hAKE5> myślę sobie
<hAKE5> że Linus ma jednak rację
<hAKE5> C++ jest nieczytelne
<Jaen> bo ma
<Jaen> C++ to jest dom Weaseyów z Pottera i tyle
<hAKE5> chyba dwa takie domy
<hAKE5> każdy skompilowany innym kompilatorem
<hAKE5> i zlinkowane ze sobą jeszcze innym linkerem
#738 Dodano: 05-06-2009 17:27. Głosów: -82 + |  -
C for yourself.
#2118 Dodano: 24-09-2009 01:47. Głosów: -81 + |  -
- Dlaczego "1+0=10" jest jednym z najgorszych cytatów na Roflcopterze?
- Bo nikt nie lubi dynamicznego typowania.
#617 Dodano: 26-05-2009 22:32. Głosów: -81 + |  -
Lepiej spotkać stado os,
Niż implementować stos.
#3660 Dodano: 27-06-2010 20:06. Głosów: -80 + |  -
- Dlaczego układy zasilane napięciem symetrycznym są bardziej przyjazne środowisku?
- Bo nie mają _sztucznej_ masy.
#3608 Dodano: 12-06-2010 19:52. Głosów: -79 + |  -
"Q: What's sour, yellow, and equivalent to the axiom of choice?
A: Zorn's lemon.

Q: What is brown, furry, runs to the sea, and is equivalent to the axiom of choice?
A: Zorn's lemming."

[Źródło: mathworld.wolfram.com]
#1166 Dodano: 13-07-2009 15:33. Głosów: -79 + |  -
<konrad_> burze się forkują
#303 Dodano: 20-05-2009 08:37. Głosów: -78 + |  -
Twoja stara zamiata miotełką Kuratowskiego-Knastera.
#4920 Dodano: 11-05-2011 01:16. Głosów: -76 + |  -
firefox 4 @ ubuntu 10.10
pasek adresu-> about:mozilla

Mammon spał. A odrodzona Bestia potęgę swą na Ziemi budowała, a liczby jej wyznawców rosły w legiony. I przemówili poprzez Czas i plony w gorejącym ogniu poświęcone, a z przemyślnością lisią to uczynili. I tak oto nowy świat zbudowali, na obraz swój i podobieństwo, jako w świętych słowach przyrzeczone było, a o Bestii owej dzieciom swym powiadali. A gdy Mammon zbudził się, marnym jeno był naśladowcą.z Księgi Mozilli, 11:9
(wydanie dziesiąte)
#662 Dodano: 29-05-2009 18:25. Głosów: -75 + |  -
Got this during compilation of QEmu 0.9.0, GCC v 3.4.6. Looks like ad-hoc, informally-specified bug-ridden slow implementation of half of Common Lisp to me :P

../softmmu_template.h: In function `__stq_mmu':
../softmmu_template.h:260: error: unable to find a register to spill in class `GENERAL_REGS'
../softmmu_template.h:260: error: this is the insn:
(insn:HI 337 317 338 13 ../softmmu_template.h:287 (parallel [
(set (reg:DI 0 ax [214])
(lshiftrt:DI (reg/v:DI 59 [ val ])
(subreg:QI (reg:SI 235) 0)))
(clobber (scratch:SI))
(clobber (reg:CC 17 flags))
]) 309 {lshrdi3_1} (nil)
(expr_list:REG_UNUSED (reg:CC 17 flags)
(expr_list:REG_UNUSED (scratch:SI)
(nil))))
../softmmu_template.h:260: confused by earlier errors, bailing out
make[1]: *** [op_helper.o] Error 1
make[1]: *** Waiting for unfinished jobs....
#1123 Dodano: 06-07-2009 12:17. Głosów: -74 + |  -
Aportowanie psa jest jak wyjątek - ja go rzucam, a on go obsługuje.
#208 Dodano: 20-05-2009 06:42. Głosów: -73 + |  -
Twoja Stara jest tak wielka, że nie mieści się w żadnym zbiorze nieskończonym.